Josep Marques

Josep Marquès i Ororbia

En JOSEP MARQUÈS I ORORBIA es va llicenciar en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància i per l’Institut Europeu de Dret i Economia (Universitat Internacional de Catalunya) l’any 1997. Està col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona com a advocat en exercici des de l’octubre de 1997. Durant els anys 1998 a 2000, va seguir el Curs de Pràctica Jurídica a l’Escola del Col·legi d’Advocats de Girona, amb l’obtenció del corresponent Diploma de capacitació professional, i incorporant-se com advocat del Torn d’ofici el mateix any 2000 Va exercir en diferents despatxos d’advocats de la ciutat de Girona, on va començar a especialitzar-se en les àrees de dret administratiu general i especial, dret administratiu local i dret urbanístic, compaginant la seva tasca d’advocat amb l’assessorament a diferents Ajuntaments de la província de Girona. Amb la voluntat d’aprofundir en la seva especialització, durant els anys 2004 a 2006, realitza el Màster en Gestió i Dret Local organitzat conjuntament per la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; distribuït aquest en dos Postgraus de dret administratiu local i dret urbanístic. Finalitzada aquesta formació, obtingué la Certificació de Formació Especialitzada i Capacitació Professional de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), per a l’exercici de les funcions de funcionaris locals d’habilitació estatal.

Posteriorment, els anys 2009 a 2011, cursà el Màster Universitari en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, redactant la seva tesina de final de Màster en Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques derivada dels seus actes de Naturalesa Urbanística, amb la corresponent obtenció de la Titulació oficial de Màster en Dret Públic

Igualment, ha seguit diferents seminaris i cursos d’actualització jurídica que ha compaginat perfectament amb l’exercici de l’advocacia, arribant a especialitzar-se en tot el conjunt de matèries que conformen el dret administratiu i urbanístic, tant des del punt de vista de la defensa del ciutadà vers les Administracions Públiques, com també en l’assessorament a diferents Administracions Locals.

Tanmateix i fruit dels gairebé vint anys d’exercici professional, ha dirigit la defensa de diferents procediments relacionats amb el dret de responsabilitat civil, especialment en temes immobiliaris i vicis de la construcció, així com de dret penal, essent també advocat especialista en la Jurisdicció de Menors, per la qual es troba degudament acreditat.