Història

Història

 

SALVATELLA ADVOCATS és sinònim de la prestació de serveis jurídics a Girona des de fa un munt d'anys, tants com més de 100. Successives generacions s'han vingut dedicant a l'ofici, des que En Francesc de Paula Salvatella i Senmartí es va donar d'alta al Col·legi de Procuradors del Tribunals de Girona, el 4 de juliol de 1908, encapçalant una nissaga de juristes que s'ha acabat convertint en una tradició familiar

/Francesc de  Paula Salvatella
(1877-1946)
Francesc de  Paula Salvatella

El 4 de juliol de 1908, En FRANCESC DE PAULA SALVATELLA I SENMARTÍ (1877–1946), va començar a exercir a Girona la seva professió de procurador de audiencia, títol concedit pel rei Alfons XIIIè després d'aprovar els exàmens celebrats a l'Audiència Territorial de València, des del seu despatx del carrer Argenteria, 1, a tocar de la Rambla de la Llibertat.   Tindria dos fills, En JOAQUIM Ma. SALVATELLA I ROCA i N’ ENRIC SALVATELLA I ROCA, dedicats al mateix ofici, ja que ambdós varen exercir la seva professió a Girona, el primer, d’advocat, i el segon, de procurador dels tribunals. 

/Enric Roca i Nogués
(1850-1925)
Enric Roca i Nogués

No gaire anys abans, el sogre d’En Francesc de P. Salvatella, N’ ENRIC ROCA I NOGUÉS (1850–1925), exercia la seva professió d’advocat, compatibilitzant-la amb el seu càrrec de secretari de la Diputació Provincial de Girona. 

/Joaquim Ma. Salvatella i Roca
(1911-1987)
Joaquim Ma. Salvatella i Roca

A partir de l’any 1932, En JOAQUIM Ma. SALVATELLA i ROCA (1911-1987), exercí com a advocat a Girona, primer, des del seu despatx del carrer de la Força, i després, des del Mas Salvatella, radicat a la Ctra. de França, fins a la seva defunció, l’any 1987   Va destacar, especialment com a penalista, i fou conegut pel fet d’haver defensat, amb 21 anys, una causa d’aquesta naturalesa davant del Tribunal Suprem de Madrid. 

/Enric Salvatella i Roca
(1921-1995)
Enric Salvatella i Roca

  L’11 de maig de 1946, N’ ENRIC SALVATELLA i ROCA (1921-1995), va obtenir el títol de procurador dels tribunals i començà a exercir a Girona la seva professió, fins a la seva jubilació, fent-ho durant més de 40 anys, primer des del carrer Santa Clara, després des del carrer Santa Eugènia, i finalment, des del carrer Cor de Maria.  Va viure a l’època del paper carbó i de les màquines d’escriure Underwood, just abans de l’actual revolució digital i informàtica.