Especialitats
 • Dret Civil
  No sempre la reclamació d’un deute acaba amb la plena recuperació dels diners demanats junt amb els costos derivats del procés.

  Continua llegint
 • Danys i Perjudicis
  Moltes són les promeses que s’efectuen de contraprestacions econòmiques derivades d’haver estat víctima d’un accident...

  Continua llegint
 • Dret Penal
  En els primers moments és quan es duen a terme les principals diligències de prova de les que es poden derivar la celebració del judici i final condemna o, contràriament, l’arxiu o absolució del potencial responsable...

  Continua llegint
 • Dret de Família
  La conflictivitat en tots els processos de separació, tant en el que fa referència a la parella, als fills, al domicili, com a les obligacions econòmiques, entre d’altres, venen derivades per l’adopció d’unes primeres decisions desencertades que radicalitzen el conflicte i condueixen a inevitables i dolorosos procesos...

  Continua llegint
 • Herència
  Com disposar un testament per evitar determinats conflictes que posteriorment acostumen a sorgir i provoquen greus incidents familiars...

  Continua llegint
 • Arrendaments
  La subscripció d'un contracte d'arrendament, del tipus que sigui, i en qualsevol de les posicions possibles, com a arrendador o arrendatari...

  Continua llegint
 • Dret Urbanístic
  La legislació ha definit l'urbanisme com aquella funció pública que abasta l'ordenació, la transformació...

  Continua llegint
 • Dret Administratiu
  El Dret Administratiu ha estat definit de forma genèrica com aquell Dret que regula a l'Administració o a les Administracions Públiques...

  Continua llegint
 • Comunitats de Propietaris
  La vida en comunitat obliga a tenir en compte els interessos de tots els propietaris de l'edifici, i no permet resoldre els eventuals conflictes atenent estrictament els nostres desitjos...

  Continua llegint
 • Dret Digital
  És una obvietat el fet que vivim en una era absolutament dominada per la tecnologia. Aquesta “eina prodigiosa” va arribar ja fa uns quants anys per quedar-se

  Continua llegint