Narcís Salvatella

Narcis Salvatella i Vila

En NARCÍS SALVATELLA I VILA es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1973, i s’incorporà sota núm. 252 al Col·legi d’Advocats de Girona.  S’ha dedicat especialment a l’àrea del dret privat (durant uns anys, com a advocat de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona, fent d’assessor jurídic i assumint la defensa dels associats en els processos judicials promoguts per aquests); també a temes de servituds i drets reals, comunitats de propietaris, qüestions de propietat horitzontal i d’arrendaments rústics i urbans, així com a l’assessoria jurídica de col·lectius professionals i d’empreses de finançament, bancàries i dedicades a la promoció immobiliària; també s’ha dedicat a assumptes de família, successions, separacions i divorcis, i a matèries regulades pel dret civil català.  En els anys 1980, fou Tresorer de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Girona, i fins el moment actual acumula l’experiència derivada de la seva intervenció professional en més de quatre mil assumptes de diferent naturalesa